Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. augusta 2006

Boh riekol: Toto bude znamením zmluvy. Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Je nedeľa. V kresťanských chrámoch sa číta a vykladá Písmo Sväté. Slovo života znie. Boh má uprostred sveta svoje predivné hradby a na nich stále stoja strážcovia. Ich hlas nie je umlčaný. Neumlčalo ich ani násilie, ani ľahostajnosť, ani nedbalosť, ani falošnosť, ani nijaké mocnosti. Slovo života je predovšetkým slovom potešujúcim a povzbudzujúcim. Obracia oči a srdcia k Božej slávnej budúcnosti. Boh pripravuje nový svet. Nové veci. Boh prichádza. A Jemu patrí a bude patriť víťazstvo i moc i sláva. Ľud Boží, Božia cirkev sú tí, ktorí sa uprostred sveta zhromažďujú, pripomínajú si Božie zasľúbenia, zvestujú a rozširujú ich pre všetkých: Ajhľa, náš Boh! Slovo života je aj napomínajúce. S príchodom Boha prichádza aj odmena a odplata. Božia spravodlivosť napokon zvíťazí. Ide len o to, aby sme už teraz stáli na správnej – Božej – strane.