Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. augusta 2006

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne! Žijeme Pánovi Ježišovi. On nás chce použiť v tomto svete. Chce použiť tvoje ruky a tvoje nohy, tvoje ústa, aby šíril svoju lásku. Preto nám dáva poslanie v tomto svete. Jedných povoláva za vodcov, iných, aby im pomáhali. On najlepšie vie, ktorá úloha je pre nás tá správna. Všetky úlohy sú však nato, aby sme si pomáhali a spoločne budovali kráľovstvo Božie. Aj tebe Pán Boh zveril poslanie, aj teba urobil zodpovedným za iných, aby si im slúžil darmi, ktoré ti dal. Keď budeš skúmať, čo je Pánu Bohu milé a aj to konať, aj s tebou bude Hospodin mocností a budeš sa vzmáhať. Nielen ty, ale spolu s tebou aj tvoja rodina a tvoj cirkevný zbor.