Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. augusta 2006

Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú. Keď človek stojí v Božej službe, znamená to aj boj s nepriateľom. Vždy sa nájdu takí, ktorým sa nepáči, že kráľovstvo Božie sa vzmáha. Vytiahnú proti Božím služobníkom a robia zle. Snažia sa zničiť to, čo má slúžiť Pánu Bohu. Aj Pán Ježiš bol vystavený útokom nepriateľov a musel s nimi bojovať. Diabol si vždy hľadá spôsoby, ako by zničil alebo prekazil Božiu vec. Vtedy sa mu treba postaviť na odpor. V takom boji nás chce Pán Boh viesť a dávať nám múdrosť, aby sme zvíťazili. Nemáme však konať vo svojej moci a sile, lebo sami sme slabí. Dávid sa modlil a počúval, čo mu Boh hovoril. Pán Ježiš bojoval Slovom Božím. Aj nás čakajú zápasy – menšie i väčšie, nemusíme sa báť, lebo Pán bojuje s nami, ba aj za nás, ale modlime sa, dobre počúvajme Slovo Božie, aby sme víťazili tak, ako Dávid a aby rástla naša bázeň pred Hospodinom a viera v Pána Ježiša Krista!