Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. augusta 2006

Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni. A je tu deň Pánov, ktorý nám pripomína víťazstvo Pána Ježiša Krista. On žije. Žije a je s nami. Je nám blízko. Chce byť priamo v našich srdciach. Neštíti sa nás, hoci sme plní hriechu, hoci denne máme v sebe nespočetné množstvo hriešnych myšlienok, hoci konáme zlé skutky. Jeho láska k nám je taká veľká, že práve preto sa za nás obetoval, aby nás očistil, aby nás ospravedlnil. Nepotrebujeme hľadať spôsoby, ako sa dostať do neba, ako sa zbaviť svojich hriechov, nepotrebujeme sa sami trestať ani ospravedlňovať. On to urobil, a tak nás vytrhol z moci smrti. A my môžeme a máme Jemu žiť. Jeho chváliť, oslavovať, poslúchať, veriť Mu, milovať Ho a prosiť Ho o odpustenie. Pridajme svoj hlas k Jeho verným a prejavme Mu dnes spolu s nimi lásku. Načerpajme zo studnice Jeho lásky, o ktorej nám hovorí vo svojom Slove, a rozdávajme ju v nastávajúcom týždni!