Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. augusta 2006

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Medzi myšlienkou postaviť dôstojnú stavbu pre truhlu Zmluvy a jej realizáciou bol nejeden víťazný boj, ktorý musel Dávid vybojovať s okolitými národmi. Dávidovo meno bolo naozaj slávne. Všetky okolité národy poznali, že postaviť sa proti Dávidovi a proti Izraelovi je márna vec. Videli, že je lepšie uzavrieť s nimi mier a slúžiť im. Izrael si vybojoval pevné a stále hranice. Mal ďalekosiahle plány: rozšíriť východné hranice až po Eufrat. Bol to Boží prísľub, ale celkom sa neuskutočnil. Na vine však neboli Božie sľuby, ale Izrael, ktorý zlyhal vo svojej vernosti Bohu, ktorý uzavrel s Izraelom Zmluvu. Jej svedectvá chránila truhla Zmluvy. Práve preto, že sa Zmluva nedostala do praktického života izraelského ľudu, stratila veľa zo svojho účinku. – Stáva sa, že aj naše plány veľakrát stroskotajú, že sa nám nedarí tak, ako by sme chceli. Z našich neúspechov nemôžeme obviňovať Pána Boha, ale jedine seba samých. Či sa Mu aj my často nestávame nevernými? Čo pre nás znamenajú Božie prikázania? Čo pre nás znamená praktické kresťanstvo? Skutočne milujeme blížnych ako seba samých? Nažívame s bratmi a sestrami iného vierovyznania, náboženského presvedčenia v pokoji?