Slovak Czech English German Polish

September

Piatok, 01. septembra 2006

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 01. septembra 2006

Sobota, 02. septembra 2006

Miluj blížneho svojho ako seba samého; ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Sobota, 02. septembra 2006

Nedeľa, 03. septembra 2006

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. septembra 2006

Pondelok, 04. septembra 2006

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. septembra 2006

Utorok, 05. septembra 2006

Bože, Ty poznáš moju poblúdilosť, a moje viny nie sú skryté pre Tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 05. septembra 2006

Streda, 06. septembra 2006

Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň.

Čítať ďalej: Streda, 06. septembra 2006

Štvrtok, 07. septembra 2006

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. septembra 2006

Piatok, 08. septembra 2006

Hospodin hovorí: Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Čítať ďalej: Piatok, 08. septembra 2006

Sobota, 09. septembra 2006

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Čítať ďalej: Sobota, 09. septembra 2006

Nedeľa, 10. septembra 2006

Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. septembra 2006