Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. septembra 2006

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. Raz som pozorovala deti ako hrali na ihrisku futbal. Všetko bolo v poriadku, kým neprišiel chlapec, o ktorom bolo známe, že všade, kde sa objaví nastane „pohroma“. Chcel sa pridať do kolektívu, ale deti o ňom začali pochybovať. Vytvorili sa dve skupinky. Jedna ho kategoricky odmietala, druhá chcela, aby zostal s nimi a hral futbal. Ako spoznáme, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú, prichádzajú s dobrými úmyslami? Sme temer náchylní stavať sa do pozície sudcov a triediť ľudí do určitých skupín: podľa vzdelania, spoločenského postavenia, náboženského presvedčenia alebo hodnotenia inými... Takéto hodnotenie však nie je správne. Premýšľali ste niekedy, čo by sa stalo, keby nás takto kategorizoval Boh? Všetci sme Božím ľudom, Jeho vlastníctvom. A všetci sme hriešnici odkázaní na Jeho milosť. Akoby sa pri dnešnom modernom, rýchlom a konzumnom spôsobe života na túto Jeho milosť zabúdalo. Mnohí žijú bez pokoja s Bohom, bez skutočného obrátenia. Máme určitý kresťanský náter, ale vo vnútri je len úbohé, nekajúce srdce bez pokoja. Boh však nechce, aby sme zahynuli. Chce, aby sme boli spasení. Preto poslal svojho Syna Ježiša Krista. Nestačí o Ňom len vedieť, ale je potrebné k Nemu prísť a patriť Mu so všetkým, čo sme a čo máme.