Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. septembra 2006

Miluj blížneho svojho ako seba samého; ja som Hospodin. Aj v súčasnosti sa vedú mnohé zbytočné vojny, ktoré vyvolávajú vo svete zlo. Bolo tak aj za čias kráľa Dávida. V tých časoch bol Hospodin na strane vyvoleného ľudu, aby pohanská kultúra a jej vplyvy neovplyvnili izraelský národ. Pán Ježiš priniesol iný pohľad na vojny. Blahoslavenými, šťastnými nazýval a nazýva tých, ktorí tvoria pokoj, mier. Je smutné, že aj dnes sa vedú vojny, v ktorých zbytočne vyhasínajú ľudské, často nevinné životy. Vedú sa vojny nielen vo svete, ale aj v rodinách, medzi manželmi, deťmi a rodičmi, súrodencami, aj v spoločnosti. Aj dnes ľudia zabúdajú na to najväčšie prikázanie: milovať blížneho. Modlime sa za to, aby sme okolo seba vyžarovali dobro, snažili sa o pokoj so všetkými ľuďmi, a to, čo sa nepáči, keď iní robia nám, nerobme ani my im. Nie je také ťažké nevykonať druhým niečo zlé. Oveľa ťažšie je byť iniciatívny v konaní dobra pre druhých. Toto zlaté pravidlo formulované Pánom Ježišom Kristom je základom aktívneho dobra a milosrdenstva. Ak ho budeme každý deň dodržiavať a riadiť sa ním, bude pokoj aj v našich rodinách, v cirkvi, v spoločnosti i vo svete.