Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. septembra 2006

Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil. Ábel vždy pamätal na to, čo sa páči Bohu. Každú svoju prácu, ba i oddych konal na slávu Božiu. Kain si splnil povinnosti, ktoré vyplývali z jeho náboženstva. Ako veľmi je tento príbeh aktuálny i dnes! Na Slovensku sa hlási ku kresťanstvu väčšina obyvateľov. Život a ovocie života však nesvedčí o kresťanstve. Je to kresťanstvo bez Božej prítomnosti. Boh volal ku Kainovi a volá i k nám: Ja nechcem tvoje formálne prejavy, ja chcem tvoje srdce! Aké sú však ľudské reakcie? Rúhanie, obviňovanie Boha. Beda nám! Nevieme prijať Božiu lásku a zvrchovanosť. Beda nám! Chceme sami rozhodovať a všetko, čoho sa dotýkame, vychádza navnivoč. Príroda plače, lebo už jej nedovoľujeme ani dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu. Deti sú azda tým najväčším výkričníkom v našej výchove bez Boha. Zvyšuje sa kriminalita detí, znižuje sa vek detí závislých na alkohole, drogách... malé dievčatá sa už nehrajú s bábikami na mamy, ale na modelky a malí chlapci prepadávajú bezvládnych ľudí. A Boh volá znova a znova: Ak budete dobre činiť, Ja stiahnem svoje zhubné vojsko, Ja opäť prinesiem radosť do vašich životov, Vaši manželia budú chodiť z práce domov triezvi a vaše deti vás budú poslúchať a znova naplním hojnosťou vaše komory a nikto nebude hladovať a... Ak budeš dobre činiť! Čo to teda znamená? Postaviť Bohu chrám vo svojom srdci. Vyvýšiť Jeho meno nad každé meno. Chváliť Ho, oslavovať na námestiach i v každom dome. Ďakovať za všetko. Urobiť Ho Pánom svojho života i domu, i detí, i majetku... Aby On bol všade a vo všetkom. A Boh bude strážiť naše cesty i pokoj. Prekypujte moje pery chválou, lebo ty ma učíš svojim ustanoveniam. Buď Bohu chvála a sláva! Amen.