Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. septembra 2006

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Zaumienil si postaviť veľký chrám, ale sám, hoci je nesmierne bohatý, na to nevystačí. Potrebuje viac ľudí, viac materiálu, viac zásob, ako si sám dokáže zabezpečiť. Preto žiada týrskeho kráľa Chúrama, aby mu pomohol. Je krásne, ako je tento cudzí kráľ ochotný pomáhať. Nevykrúca sa. Nerobí drahoty. Veľmi ochotne posiela odborníka na spracovanie kovov. Iba za stravu poskytuje drevorubačov, aby pre Šalamúna nachystali cédrové drevo. Možno aj my sa v živote trápime s mnohými vecami sami. Nestačíme na ne. Zdajú sa nám byť ťažké. Myslíme si, že nám nikto nemôže a nedokáže pomôcť. Možno sa hanbíme o pomoc poprosiť. Hospodin nám však aj dnes dáva ľudí ochotných pomôcť, poradiť, či povzbudiť. Ak máme dnešný deň trápenie, alebo nás čaká ťažká úloha, o ktorej si myslíme, že ju nezvládneme, môžeme si vziať príklad zo Šalamúna. Kľaknúť na kolená, aby nám Pán poslal nejakého Chúrama, ktorý by nám pomohol. Alebo, aby aspoň ľudia, ktorí sú okolo nás, boli ochotní k pomoci. Ak sme dnes v pohode a úlohy zvládame „ľavou zadnou“, skúsme si, naopak, vziať príklad z Chúrama. Možno v našom okolí sú nejakí Šalamúnovia, ktorí chcú urobiť niečo veľké, ale nevedia si dať s tým rady. Pomôžme im! Stačí mať oči otvorené.