Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. septembra 2006

Vedzte, že Hospodin je Boh! Musela to byť naozaj nádherná stavba. Architektonický klenot vtedajšej doby. Čosi mu však stále chýba. Je to truhla Zmluvy – symbol Hospodinovej prítomnosti. Musia ju preto preniesť zo Siónu do novopostaveného chrámu. To všetko sprevádza veľkolepá slávnosť. Obrovské bohoslužobné zhromaždenie Izraela. Chrám bez Božej prítomnosti je iba prázdnou a zbytočnou budovou. Napriek všetkej kráse... Ako je to s nami? Aj my sme chrámom Ducha Svätého. Sme síce silní a pekní, ale prázdni? Alebo sme možno naopak, chorí a nevládni, ale naplnení Božím Duchom? Ak cítime, že naše vnútro je prázdne, prosme Hospodina, aby doň vstúpil. Aby bol prítomný v chráme nášho srdca. Aby bol v nás prítomný aj dnes. Ak Ho vpustíme, tak aj v našej duši sa odohrá podobná radosť a oslava, akú prežíval kedysi dav v Jeruzaleme, keď do chrámu vnášali truhlu Zmluvy. Prajem vám deň naplnený touto radosťou!