Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. septembra 2006

Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Chváli ho a neskrýva svoju radosť nad životom tohto zboru. Z jeho slov by sme mohli nadobudnúť dojem, že je to úplne dokonalý a bezchybný zbor. Tak, ako všetko na zemi, ani tento zbor však celkom iste nebol dokonalý. Určite mal svoje chyby. Inak by Pavol nezakomponoval do oboch svojich listov aj napomenutia. A predsa sa apoštol chváli týmto zborom. Jeho výnimočnosť totiž nespočíva v dokonalosti a bezchybnosti zboru. Výnimočný je preto, lebo jeho členovia sú naplnení vierou, sú Bohom milovaní a vyvolení. Sú Pánovými napodobňovateľmi a napriek mnohým súženiam Božie Slovo prijali s radosťou. Dnes sa tak radi kritickým okom pozeráme na život našich cirkevných zborov. Možno sa nám zdajú až priveľmi nedokonalé. Je v nich iste veľa toho, čo by bolo treba ponaprávať. Skúsme sa však na ne i dnes pozrieť Pavlovými očami. Aj naši nedokonalí bratia a sestry sú Pánom milovaní a vyvolení. Aj oni počúvajú zázračné Božie Slovo. Modlime sa, aby sa všetci stali aj Pánovými napodobňovateľmi: Najprv však nimi buďme my sami!