Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. septembra 2006

Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky. Od Šalamúnovej modlitby pri zasvätení chrámu v 6. kapitole uplynuli mesiace, možno aj niekoľko rokov. Pán Boh teda Šalamúnovi potvrdil, že jeho modlitbu vypočul po relatívne dlhej dobe. Moderný človek, ktorý má v svetskom živote naponáhlo, väčšinou uplatňuje iný princíp, uponáhľanú filozofiu aj v duchovnej oblasti. Na svoje modlitby očakáva z Božej strany jasné a najmä flexibilné a rýchle odpovede. So samozrejmosťou očakávame, že Boh naše modlitby vypočuje okamžite. Keď sa však nič nedeje, máme sklon pochybovať. Vypočul ma vôbec Boh? Má o mňa záujem? Stará sa o mňa? Záleží mu na mne? Je fakt, že Pán Boh nám chce dať všetko, čo potrebujeme pre život. Treba však dôverovať a čakať, kým nastane vhodný čas. V 6. kapitole kráľ Šalamún prosil Boha o zľutovanie pre prípad, keby ľudia zhrešili. Božia odpoveď v našom texte obsahuje štyri konkrétne podmienky: (1) pokoriť sa a priznať svoj hriech, (2) prosiť v modlitbe Boha o odpustenie, (3) neustále sa usilovať o poznanie Božej vôle a (4) zanechať hriešny spôsob života. Tieto kroky vedú človeka k Božiemu odpusteniu. Pán Boh teda Šalamúnovi zadefinoval jasné podmienky, ktoré musel plniť, pokiaľ chcel, aby jeho vláda pokračovala zdarne. Pokiaľ bude ľud Boha nasledovať, bude sa mu dobre dariť. Pokiaľ sa od Boha odkloní, celý národ to uvrhne do skazy. Tieto podmienky a ustanovenia sú rovnako platné aj pre našu generáciu, vrátane blahozvesti i skazenosti. Kiež nám Pán dá silu prijať ich bez výhrad a zariadiť si život podľa nich!