Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. septembra 2006

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu. Šalamún určite patrí k tým biblickým postavám, ktorým by sme sa chceli podobať. Slúžil Bohu, bol múdry, bohatý, šikovný, mal postavenie. Ideálny život – taký život si mnohí z nás, kresťanov, predstavujú, či snívajú o ňom. No toto všetko Šalamún získal od svojho Boha. Nebola to len ľudská šikovnosť, neboli to len jeho zásluhy a skutky. Túto skutočnosť dobre pochopila kráľovná, ktorá počula o jeho múdrosti: Požehnaný buď Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hospodinovi. Šalamún sa pochválil zdrojom svojho požehnania. Ako je to však s nami? Uvedomujeme si, že sme všetko dostali ako Boží dar? Ďakujeme každý deň Bohu za tieto dary, najmä za dar lásky a spasenia? A ak áno, hovoríme o tom, čo nám urobil Hospodin aj ostatným? Máme o čom hovoriť, tak začnime práve dnes, práve v túto chvíľu. Pri tých všetkých daroch, ktoré dostávame, nezabúdajme na Darcu. Na to, že najväčšia múdrosť je v bázni pred Hospodinom. Najväčšie bohatstvo je v nebeskom kráľovstve. Najvyššie postavenie je byť Božím dieťaťom. Najväčšia šikovnosť je spoliehanie sa a dôvera v Hospodina a najlepšia služba Bohu, je žiť Jemu verným životom až do konca. Žiť tak, aby na nás bolo zjavné Božie pôsobenie. Raz sa totiž táto kráľovná zo Sáby postaví na súde ako svedok obžaloby. Bude svedčiť proti tým, ktorí neprišli ku Kristovi, zdroju milosti a lásky. Bude svedčiť proti tým, ktorí na tomto svete Bohu neslúžili a nežili Mu na česť a slávu.