Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. septembra 2006

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenapĺňam nebo i zem? Zlá rada môže mať pre budúcnosť katastrofálne následky. Rechabeám stratil možnosť vládnuť pokojnému, jednotnému, zabezpečenému a prosperujúcemu kráľovstvu nakoľko odmietol rady starších a skúsenejších Šalamúnových poradcov a radšej dal na rady svojich neskúsených vrstovníkov. Tým sa vlastne dopustil dvoch chýb: (1) nedal na rady tých, ktorí poznali situáciu lepšie ako on a (2) nežiadal ani Boha o múdrosť, aby rozpoznal, ktorá rada je lepšia. Rady vrstovníkov sú nám všetkým predsa len bližšie. Je to predsa naša „krvná skupina“. No ich poznanie môže byť značné obmedzené. Učme sa preto v živote načúvať ľuďom, ktorí majú viac skúseností, širší rozhľad a väčšiu životnú múdrosť ako my! Neoľutujeme. Rechabeám v snahe získať mnoho, prišiel takmer o všetko. Chtivosť a túžba po moci ho viedli k tomu, že jednal príliš tvrdo. Ako dôsledok takéhoto konania prichádza rozdelenie kráľovstva na severné a južné, z ktorých ani jedno ani druhé to ďaleko nedotiahne. Rechabeám nepotreboval viac peňazí, ani majetku. Veď po svojom otcovi, kráľovi Šalamúnovi zdedil kvitnúce kráľovstvo. Nepotreboval viac moci. Veď bol kráľom. Jeho túžby však boli založené na sebectve, nie na zdravom rozume a duchovnom rozhľade. Kto dychtí po všetkom, získa zväčša len veľmi málo, alebo vôbec nič.