Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. septembra 2006

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Kráľ Jóšáfát počul Božiu predpoveď z úst proroka Míchu. Namiesto toho, aby zmenil svoje myslenie, aby počúval Boží hlas, spojil sa s bezbožným kráľom Achábom (nie je to poslednýkrát). Ak sa človek spojí s bezbožníkmi, musí čeliť ťažkostiam. Tie ho stretli v boji. Bol by skoro zahynul a za svoju chybnú voľbu zaplatil životom, ale volal k Bohu a On ho vyslobodil. Je to nepochopiteľné: Jóšáfát si problémy spôsobil sám, svojim nemúdrym konaním, svojou neposlušnosťou voči Bohu. Predsa však, keď na Neho volal, Hospodin ho vypočul a zachránil. Toto je náš Boh – môžeme k Nemu volať dňom-nocou. Môžeme k Nemu prichádzať so všetkým, čo nás trápi, či teší. Prijme nás aj vtedy, keď sa ťažko prehrešíme. Toto je náš milujúci a milostivý Boh. Hospodin je však aj Bohom, ktorý splní svoje plány. To vidíme v dnešnom príbehu. Kráľ Acháb sa prestrojil, lebo si myslel, že ho to zachráni. Myslel si, že Bohu prejde „cez rozum“. No Božie proroctvo sa nezmenilo, ale naplnilo. Náhodný aramejský šíp kráľa smrteľne zranil. A tu je rozdiel medzi Achábom a Jóšafátom. Kým pri prvom sa uskutočnil Boží plán – trest, pri druhom sa uskutočnil Boží plán – milosť. Náš nebeský Otec svoje plány splní napriek nami, ľuďmi, položeným prekážkam. Svoje zasľúbenia plní napriek beznádejným okolnostiam. Na toto sa dnes môžeme spoľahnúť: Boh je verný svojmu Slovu. Prosme Ho dnes o to, aby aj s nami splnil svoje plány a v nás vyplnil svoje zasľúbenia. A to pre Ježiša Krista, lebo v Ňom nám Boh povedal svoje „áno“.