Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. septembra 2006

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou. Pri smrti Jána Pavla II. mnohí spomínali aj na tieto slová, ktoré vyslovil ešte pri návšteve komunistického Poľska. Nebojte sa! Podobne sa prihovára v dnešnom texte Duch Pánov kráľovi Jóšáfátovi. Tieto slová povzbudenia a uistenia potrebujeme počuť aj my dnes. V čase, kedy nevieme, za čo zaplatíme účty, čo bude s našimi deťmi pri pohľade na pestrú škálu možností, ktoré im ponúka svet. Nebojte sa, kresťania, diabol nie je všemohúci! Môže zničiť všetko, rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom: nebesá nám zostanú. Nebojte sa o cirkev a jej posolstvo, nebojte sa počuť pravdu, ktorá oslobodzuje. Nebojte sa dnešného dňa, skúšky, do ktorej vás postavil Boh, lebo vás uznal za hodných! Nebojte sa o svoje meno, ani o budúcnosť svojich detí. „Nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj.“