Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. septembra 2006

Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha:...Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Jedna naša sestra zložila krásnu pieseň: „Viera je ustavičný zápas so svetom, hriechom, sebou samým. Daj mi ju správne chápať, by som mohol dostať veniec večnej slávy...“ Vždy si to uvedomujem nanovo. Aké množstvo ľudí v našej cirkvi zahorelo láskou ku Kristovi (po roku 1989)! A možno rovnako ako ja, tak aj vy sa pýtate: Kde sú? Uzzija bol verný Bohu a Boh ho požehnával. Mnohé zápasy viery vyhral, ale keď zmocnel, podľahol pýche. Boh je všemohúci a miesto kde je pýcha – to miesto sa nemôže stať požehnaním. Viera nie je zážitok z dobrého výletu, z vydarenej akcie v našom zbore, zo stavby nového kostola, z nášho farára, či farárky. Viera je niečo viac. Je to vzácny vzťah medzi Stvoriteľom a stvorenstvom. Vzťah založený na dôvere. Je to vzťah modlitby a hľadania Božej vôle. Nebuduj svoj vzťah s Kristom na jedinom zážitku. Bojuj svoj boj viery aj dnes a dotiahni ho až do víťazného konca.