Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. septembra 2006

Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. Myslím si, že aj v súčasnej dobe sme svedkami toho, ako sa lámu ľudské charaktery. Uznanie, moc, sláva, peniaze, sú viac, ako vzťahy, pokoj, štedrosť, čas. Ako by sme všetko chceli prekryť slovami: „Je taká doba“. Alebo: „Z niečoho musíme žiť.“ Ézav predal za misu šošovice prvorodenstvo. My za komfortnejší život predávame vzácny čas. Čas, kedy môžeme byť s našimi deťmi, čas kedy môžeme budovať svoj vzťah s Bohom. Kresťan je človek, ktorý sa pozerá hore. Nežije mimo reality, ale vie, kde je pomoc. A tá naša pomoc je tajomstvom, skrytým v moci evanjelia. Vzácni muži Izraela (Azarja, Berechja, Chizkija, Amásá) to pochopili vďaka prorockému hlasu Ódeda. Aj ty dnes počuješ prorockým hlasom: hľadaj pravdu v Kristovi a nájdeš ju! „Prázdne srdce ľudské dokáže naplniť len plné ruky Božie.“ Aj preto je dnes viac ľudí, ktorí majú prázdne srdce, ako tých, ktorí majú prázdne hrnce.