Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. septembra 2006

Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou. Mýliť sa je ľudské. Iste to poznáte. Je to pravda. Sú však omyly, ktoré sú tragické pre nás, aj pre naše okolie. Omyly, pri ktorých niet cesty späť. Je omyl, ak si myslíme, že naša ľudská sila dokáže zmeniť človeka. Je omyl, ak si myslíme, že zbor, či cirkev bezo mňa zahynie. Je omyl, ak si myslíme, že naša múdrosť, krása a šikovnosť sú doživotne nemenné. Aj Saul sa mýlil, keď v kresťanoch videl hlúpych fanatikov hlboko nebezpečných pre Rím i pre Jeruzalem. Aj kráľ Acház spravil životný omyl. Zaviedol seba i svoj ľud do bludu, z ktorého nebolo veľa východísk. Einstein sa tiež mýlil, keď celý život hovoril, že Boha niet a keď zomieral, vtedy ho Boh našiel. Nenechajme sa pomýliť službou inému bohu! Aj ja som sa mýlil, keď som si myslel, že život bez Boha je lepší ako život s Ním. Nenechaj sa pomýliť v akejkoľvek kríze! Nestaň sa duchovne závislým od nikoho iného okrem Boha! A ak sa tak stalo – hľadaj cestu späť.