Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. septembra 2006

Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Tieto slová znejú v našej spoločnosti ako zápor. Podľa ľudí ide o zvláštneho človeka, ktorý si myslí, že je lepší ako všetci ostatní. Tvári sa popritom ako čerešňa na torte a zdá sa, že svojou provokatívnou dobrotou irituje všetkých navôkol. Vieme však, že sväté je to, čo je oddelené pre Boha. Ak teda moje srdce, moja myseľ, moja sila, moja duša - ak toto všetko je oddelené pre Boha – som ten najšťastnejší človek na svete. A nech si hovorí, kto čo chce. Nech toto pomenovanie je pre ľudí smiešne, nech je to pre mňa v našej dedine, meste nadávka – byť s Bohom je pre mňa oáza, je pre mňa viac ako ľudské reči. Joziáš od mladosti „začal hľadať Boha.“ Nie je jednoduché Boha hľadať – najmä Jeho vôľu. Ak však chcem naplniť všetky svoje životné túžby a ciele pravými hodnotami – je to jediná šanca. Takže, ak si svätý, je to v poriadku.