Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. septembra 2006

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Je nesporne veľmi zaujímavé, že keď kráľovi Joziášovi priniesli objavenú Knihu Zmluvy, roztrhol si rúcho. Čítanie knihy Zmluvy nielen zmenilo remeselnícke opravy chrámu, ale viedlo k radikálnej očiste celého kultu i života. Je to tak dodnes. Skutočné poznanie vedie k zmene. Istý ateista mi raz povedal: „Sme si skoro podobní. Ja som tiež presvedčený, že niet sa čoho držať v tomto svete, len Desatora.“ Je ľahko prijať normy a ešte lepšie je, ak môj život nik podľa týchto noriem nekontroluje. No je omnoho ťažšie dať nielen svoje normy, ale najmä svoje srdce k dispozícii Tomu, kto ho túži naplniť. Tie normy niekto predsa len kontroluje, ale nie preto, aby ma obmedzoval, ale aby ma chránil od hriechu, od všetkého zlého. Čítanie Biblie nás vedie do úžasu, aká hlboká je Božia láska k nám. Kristus ma vedie nielen k zmene formálnych vecí, ale najmä k očisteniu môjho „kultu – náboženskej formy“, k zmene života.