Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2006

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Pondelok, 02. októbra 2006

Pre Boha tvojho otca, - On ti pomáhaj! – pre Boha všemohúceho, - On ťa požehnaj! – požehnaním nebies zhora.

Register to read more...

Utorok, 03. októbra 2006

Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 04. októbra 2006

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Register to read more...

Štvrtok, 05. októbra 2006

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Register to read more...

Piatok, 06. októbra 2006

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Register to read more...

Sobota, 07. októbra 2006

V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Nedeľa, 08. októbra 2006

Hospodin právo miluje.

Register to read more...

Pondelok, 09. októbra 2006

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Register to read more...

Utorok, 10. októbra 2006

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

KALENDÁR