Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2006

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. októbra 2006

Pondelok, 02. októbra 2006

Pre Boha tvojho otca, - On ti pomáhaj! – pre Boha všemohúceho, - On ťa požehnaj! – požehnaním nebies zhora.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. októbra 2006

Utorok, 03. októbra 2006

Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch tvojich rúk.

Čítať ďalej: Utorok, 03. októbra 2006

Streda, 04. októbra 2006

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Čítať ďalej: Streda, 04. októbra 2006

Štvrtok, 05. októbra 2006

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. októbra 2006

Piatok, 06. októbra 2006

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Čítať ďalej: Piatok, 06. októbra 2006

Sobota, 07. októbra 2006

V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Čítať ďalej: Sobota, 07. októbra 2006

Nedeľa, 08. októbra 2006

Hospodin právo miluje.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. októbra 2006

Pondelok, 09. októbra 2006

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. októbra 2006

Utorok, 10. októbra 2006

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Čítať ďalej: Utorok, 10. októbra 2006