Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. októbra 2006

Pre Boha tvojho otca, - On ti pomáhaj! – pre Boha všemohúceho, - On ťa požehnaj! – požehnaním nebies zhora. Joziáš patril k najvýznamnejším izraelským kráľom. Za jeho panovania sa v chráme našla stará kniha – zvitok. Bol to Hospodinov Zákon, spísaný kedysi dávno. Upadol do zabudnutia. Našli ho až pri oprave – rekonštrukcii chrámu. To, čo sa z neho dozvedeli, bolo prekvapujúce. V praxi sa Božie ustanovenia nenasledovali. To, čo ľudia konali, sa líšilo od toho, čo žiadal Pán Boh. Až prorokyňa musela objasniť význam tohto Zákona. Ak nebudete nasledovať Božie ustanovenia, prídu na vás tresty, menované v Božom Zákone. Ak sa ho budete pridŕžať, spočinie na vás všetko požehnanie, ktoré Pán Boh zasľubuje. Aj my máme dom Bibliu – Božiu Zmluvu – Božie Slovo. Často zapadá prachom. Objavíme ho až pri dôkladnom upratovaní. Božie Slovo platí aj dnes: kto ho nenasleduje, nemá podiel na Božom požehnaní. Kto sa podľa neho riadi, „po všetky svoje dni sa neuchýli od Hospodina, Boha svojich otcov“.