Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. októbra 2006

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Z prečítaných veršov nám do popredia najviac vystupuje slovo neposlušnosť. Všetci máme s touto vlastnosťou niekedy dočinenia. Buď sme neposlušní my, alebo niekto neposlúcha nás. V druhom prípade nás to vie nahnevať, uraziť, máme možno pokazenú náladu. Dotkne sa nás, ak niekto nechce poslúchať naše dobre mienené rady, či príkazy. Celkom inak je to v prvom prípade. Ak neposlúchame my, myslíme si, že robíme správne a premyslene. Nie vždy to dopadne najlepšie. Pravda, sú aj také rady a príkazy, ktoré je lepšie neposlúchnuť, aby nás nepriviedli na scestie, či do nešťastia. Je však jedna neposlušnosť, ktorá sa vždy končí nešťastne. Je to vzdor k Božím príkazom, radám, napomenutiam a ustanoveniam. Králi, o ktorých je reč v našom texte sa vydali práve touto cestou. Neposlúchali Hospodina. Tu môžeme vidieť, že to nemalo zlý vplyv len na nich, ale aj na celý národ. Ak bol neposlušný kráľ, priviedol na scestie celý národ. Dôsledok jeho správania bol citeľný pre všetkých. Ani naše správanie nie je samoúčelné. Mnohí nás pozorujú, berú si z nás príklad. Ak nebudeme poslúchať Hospodina, ani tí, čo sú okolo nás to nebudú považovať za potrebné. Ak sa Ho budeme pridŕžať, poslúžime tak dobrým príkladom pre svoje okolie.