Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. októbra 2006

V Izraeli však ponechám sedemtisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom. Pri čítaní Biblie sa často stretávame s tým, že Pán Boh niečo sľúbi – niečo zasľúbi. Mnohokrát prejde veľa času od dania sľubu k jeho následnému splneniu. V Písme tak musíme prevrátiť mnoho stránok. Podobne je to aj v našom duchovnom živote. Aj pre nás platia, rovnako ako pre ľud Biblie, rôzne Božie zasľúbenia. Aj my však máme skúsenosti s dlhším čakaním na splnenie sľubu. Akoby Pán Boh meškal so splnením toho, čo prisľúbil. Niekedy sa nám môže zdať, akoby Pán Boh na svoj sľub zabudol, akoby mu neprikladal vážnosť, či akoby to, čo povedal, ani nebolo zasľúbením. No Písmo nám svedčí – uisťuje nás o jednom: čo Pán Boh zasľúbi, to aj splní, hoci aj treba čakať. On je Pánom času, On stojí nad našimi dňami, preto záleží len od Neho, kedy príde s naplnením zasľúbenia. Aj čakanie má totiž svoj zmysel. Mešká Pán v mojom živote s naplnením nejakého zasľúbenia? Potom v modlitbách a dôvere čakajme na Jeho konanie. On, tak ako v Biblii, určite splní to, čo zasľúbil.