Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. októbra 2006

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Správny človek je na správnom mieste skôr, než dôjde k riešeniu otázky Božieho ľudu u Ahasvéra. Ester sa zachoval nás vo viere v Neho až do konca. Koľkí za čias pozemského účinkovastáva kráľovnou a Hospodin ju plánuje použiť pri záchrane svojho ľudu, aj keď ona sama ešte vôbec netuší, čo sa deje. Poslušne však prijíma túto svoju úlohu odovzdaná do Božej vôle, ako ju to naučil jej vychovávateľ Mordochaj. Písmo Sväté nám ponúka množstvo takýchto príkladov poslušnosti a trpezlivosti (Jozef, Mojžiš, Daniel...) Len my sme v tomto dnešnom svete tak uponáhľaní, že na trpezlivosť nemáme čas. No možno sme už zažili situáciu, keď sa niečo v našom živote začalo meniť a nevedeli sme si to vysvetliť, pochopiť, prijať. Boh má však aj s nami plán skôr, ako si vieme predstaviť, vysvetliť, pochopiť a prijať. Jediné, čo od nás žiada, je úplná dôvera, trpezlivosť a poslušnosť Jemu. Svojim nerozvážnym a nedočkavým konaním môžeme mnoho pokaziť. Skúsme dôverovať Bohu, že to, čo koná má zmysel a význam, aj keď tomu zatiaľ nerozumieme a prosme Ho: Pane náš, daj nám, prosíme Ťa, trpezlivosti a poslušnosti, aby sme Teba očakávali!