Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. októbra 2006

Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Slúžiť kráľovi neznamená považovať ho za boha. V tom je nám Mordochaj veľmi pekným príkladom. Napriek svojej oddanosti kráľovi (zachránil mu život; Ester 2, 21 – 23) nebude vzdávať božskú úctu človeku, ktorá mu neprináleží a nebude sa mu klaňať. Hámán, nadutý pýchou si však nič nevšimol. Ešte šťastie, že sú vždy a všade „dobráci“, ktorí sa postarajú aby si „dôležití“ všimli, čo treba. A určite to robia z lásky a zo zanietenosti pre vec a nie pre peniaze a kariéru. Majú však za to svoju odmenu. Pracujme v tomto svete podľa pravidiel, ktoré tu platia, ale nezabúdajme na to, že naším Bohom je Hospodin a len Jemu samému sa máme klaňať a nikomu, či ničomu inému. Pracujme poctivo, aby naša práca prinášala úžitok nám aj ostatným ľuďom, ale nebuďme úlisní udavači, ktorí sa škriabu na vrchol svojej kariéry po chrbtoch iných zhadzujúc ich pritom dole s úmyslom zničiť ich, aby nás neohrozovali. Lebo, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6, 21)