Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. októbra 2006

Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie. „A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ 4,14 My vieme, že to tak bolo. Ester a Mordochaj nie. Dúfali a spoliehali sa však na Toho, ktorý má všetko vo svojich rukách. Nemohli sa však nečinne pozerať ako sa udalosti vyvíjajú, ale konali, čo bolo v rámci ich možností. Jk 1:22: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ Mnohé úlohy čakajú aj na nás dnes (v práci, doma v rodine, v cirkvi?). Máme dve možnosti: zostať sedieť so založenými rukami a nečinne sa prizerať. Alebo pripraviť sa a očakávať Božiu pomoc. Ester je nám príkladom ako sa pripraviť na dôležité úlohy: 1. Spočítaj si náklady! Ester vedela, že jej ide o život. 2. Urči si poradie dôležitosti! Pre Ester bolo prežitie národa oveľa dôležitejšie než ona sama. 3. Priprav sa! Ester si zaistila modlitebnú podporu a sama sa postila. 4. Zvoľ si postup a začni hneď konať! Nemaj strach pred chvíľou rozhodnutia ani ju neodkladaj! Konaj s dôverou ako Ester!