Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. októbra 2006

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela. Veľké veci majú malé začiatky. Záchrana národa sa nedá vykonať za päť minút, či jedným rozhovorom s kráľom. Ester však koná tak, aby ľud bol zachránený. Získava si priazeň a uvedomuje si, že rozhodnutie nezničiť Izraelitov musí prísť od kráľa a k takému rozhodnutiu ho treba priviesť. Zároveň uvádza samoľúbeho Hámána do stavu, kedy si myslí, že má pevne všetko vo svojich rukách. Boh koná neomylne, ale v skrytosti. Na modlitby svojich verných odpovedá tým, že riadi kráľovo srdce, aby bolo otvorené pre Ester. Boh koná v skrytosti aj v našom živote. Len sú potrebné modlitby. A On koná a otvára tie malé začiatky veľkých vecí. Dokonca koná tak, že zlo samo sebe pripravuje šibenicu.