Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. októbra 2006

Nechoď za väčšinou páchať zlo. Stalo sa ti už niekedy, že si sa napríklad v kostole, na biblickej hodine, či na mládeži stretol s človekom, ktorý ti nebol veľmi sympatický? A ty si si okamžite pomyslel, že o čo viacej by atmosféra na stretnutí mohla byť krajšia, keby tam dotyčná osoba nebola? A navyše možno poznáš negatívne stránky jeho/jej minulosti a čuduješ sa, čo takýto človek na tomto stretnutí hľadá. Myslím, že každý z nás, veriacich ľudí, mal podobné myšlienky. Takéto myslenie má však svoj koreň v pýche. Možno v zbore, v rodine, v škole, v zamestnaní dosahujeme dobré výsledky. Niečo v spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme, znamenáme. Koho by mali za naše výsledky odmeniť, ak nie nás? A ak nás chce niekto zatieniť, mal by čím skôr pochopiť, že to miesto na výslní patrí teraz nám. V horšom prípade sa zachováme ako Hámán, ktorý svojmu protivníkovi postavil na námestí šibenicu. Hámán bol konečným rozhodnutím kráľa veľmi prekvapený. To nečakal. Myslel si, že kráľ mu automaticky z jeho titulu a zásluh preukáže úctu a odmení ho. I v našom živote často vzniká nebezpečenstvo, že si myslíme, že ak zastávame nejakú funkciu, či úrad v cirkvi, že nás Boh automaticky odmení. Boh sa však nepozerá na naše funkcie, či tituly. Boh sa pozerá do srdca človeka. A hoci sa nám možno zdá, že teraz víťazí zlo a sú odmeňovaní nesprávni ľudia, Boh na nikoho nezabúda. Boh pamätá na každého jedného z nás a odmení nás v príhodnom čase. Mordochaj nebol za svoje zásluhy odmenený okamžite, ale neskôr a kráľovsky.