Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. októbra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! Ak som získala priazeň v tvojich očiach,... nech mi je darovaný môj život a môj národ. V prvej kapitole knihy Ester čítame príbeh o kráľovnej Vaští, ktorá nebola Nechcem sa na život pozerať očami Judáša. Takýto pohľad nevidí ochotná pokoriť sa pred kráľom a poslúchnuť jeho nariadenie. Výsledkom bolo, že ju kráľ prepustil. V dnešnom prečítanom texte sa však stretávame s úplne opačným postojom kráľovnej Ester. Ester prichádza ku kráľovi a s pokorným srdcom mu prednáša svoju prosbu. Jej pokora a poslušnosť si získala kráľovo srdce a priazeň. (v. 3). Kráľ udelil na jej žiadosť milosť celému národu, za ktorý sa Ester u kráľa prihovárala. Prosba jedinej ženy zachránila celý národ. Izraelský národ bol iba maličkou súčasťou veľkej Perzskej ríše. Podobne i Slovensko, je len maličkou súčasťou veľkého európskeho celku krajín, ktoré sú do neho integrované. Aj naša krajina a náš národ je pod paľbou rozličných nebezpečných vplyvov, ktoré ho zasahujú zvonka i zvnútra. Dochádza k rozkladu kresťanských morálnych hodnôt. Možno si to veľmi dobre uvedomuješ a možno si pred tým zatváraš oči. Tak, či onak, nie je tvoj postoj voči tejto situácii pasívny? Nebrániš sa myšlienkou, že ty sám na tom aj tak nič nezmeníš? Prosba pokorného a poslušného srdca však určite niečo zmôže. Židovskému národu hrozilo zahynutie. Situácia sa však úplne zmenila v jeho prospech. Smútok a strach vystriedala radosť a plesanie. Ester sa bezmocne neprizerala na to, čo sa deje s jej národom. Ester predstúpila pred kráľa a prosila ho o záchranu. A čo ty? Je ti osud nášho národa ľahostajný? Je ti jedno, keď vidíš, že sa náš národ rúti do záhuby a keď mu hrozí duchovná tma, duchovná smrť? Aj hlas jedného človeka môže urobiť rozdiel. Preto pros, modli sa za svoj národ!