Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. októbra 2006

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. Z príbehu o Ester je nám už známe, že k jej zvoleniu za kráľovnú jej pomohol jej bratranec Mordochaj, ktorý ju vychovával. V tom čase určite netušil, aké veľké poslanie bude zložené na plecia mladučkej Ester. Ester poslúchala Mordochajove rady po celý čas svojho pôsobenia. Na jeho radu o sebe zatajila, že je Židovka. Keď sa však priblížil jej čas, Ester svoje poslanie pochopila a orodovala u kráľa za svoj národ. O Esterinom pôvode dovtedy nikto nevedel. Ester mohla ostať ticho. Čo keby kráľ, po zistení, že je Židovka, svoje žezlo voči nej nevystrel? Vystreté žezlo panovníka znamenalo milosť pre tých, ktorí sa o ňu u kráľa uchádzali. Nevystreté žezlo znamenalo opak, odsúdenie alebo ponechanie výkonu vyneseného trestu. Predošlé kráľovo nariadenie o tom, aby mohol Hámán naložiť so Židmi tak, ako sa mu páči, sa týkalo aj Ester. Hámánov výnos o treste smrti pre Židov bol rovnako platný aj pre ňu. Nevystreté žezlo by aj pre ňu znamenalo smrť. Milý brat, milá sestra, koľkokrát sa aj my ocitáme v situácii, keď vidíme a vnímame, že niekomu hrozí nebezpečie a bezprávie a my zastávame také miesto, z ktorého by sme sa mohli za toho človeka prihovoriť a pomôcť mu. Nestáva sa však často, že sa do toho radšej nezapájame, lebo sa bojíme, že sa do toho namočíme aj my? Alebo v prípade, že sa niekoho zastaneme, že poškodíme aj sami sebe? Myslíš si, že to je správny postoj? Keby sa podobne zachovala kráľovná Ester, určite by zomrelo mnoho Židov. Neubližuje sa v tvojom okolí ľuďom práve kvôli tvojej ľahostajnosti, či strachu? Keď príde tvoj čas a uvidíš, že sa na niekom deje bezprávie, neboj sa, a pros, prihováraj sa za toho človeka! Boh vykoná svoj súd a spravodlivosť proti každej bezbožnosti a bezpráviu.