Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. októbra 2006

„Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili“ – znie výrok Hospodinov. Prečítaná biblická pasáž môže na nás pôsobiť dosť desivo. Čítame o tom, že Židia vykonávajú pomstu na svojich nepriateľoch. Zabíjajú všetkých Hámánových synov a ďalších, ktorí im predtým chceli siahnuť na život. Nepúšťajú sa však do plienenia. Ich pomsta sa nevykonáva na bezbranných, slabých alebo kvôli koristi. Ich pomsta sa týka len ich nepriateľov. Vo v. 16 čítame, že bolo zabitých 75 tisíc ľudí. Je to šokujúce číslo. A kráľ vôbec nebráni ich počínaniu. Jeho postoj však vôbec nie je vyjadrením ľahostajnosti. Svedčí o tom, to, že dokonca sám hovorí Ester o počte obetí a pýta sa jej, či má ešte nejakú žiadosť, ktorú by jej mohol vyplniť. Kráľ sa presvedčil o lojalite a vernosti Židov. Poznal Mordochaja a jeho záslužný čin, ktorým prekazil atentát na jeho osobu. Poznal Ester a presvedčil sa, že je pokorná a poslušná. Kvôli svojmu národu riskovala vlastný život. Kráľ spoznal svojich verných. O čo viac Boh pozná tých, ktorí sú Mu pokorní, poslušní a verní. Hoci im hrozí veľké nebezpečenstvo, Boh si ich ochráni a nikto Mu ich nevytrhne z ruky. Táto perikopa a to, čo urobili so svojimi nepriateľmi Židia, však nie je pre nás návodom, ako sa zachovať, keď nás niekto ohrozuje. Boh nás určite nevedie k tomu, aby sme svojich nepriateľov zabíjali. Táto perikopa nás však varuje, že tak ako kráľ nedovolil, aby sa na Židoch naďalej páchalo zlo a nechal pozabíjať ich nepriateľov, podobne vykoná aj Boh. Boh nedovolí, aby sa na Jeho verných páchala neprávosť a nebude brániť zničeniu zla.