Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. októbra 2006

Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Správa o veľkosti Mordochajovej... je zapísaná v kronikách médskych a perzských kráľov. Posledné verše deviatej a desiatej kapitoly uzatvárajú knihu Ester akýmsi zosumarizovaním nasledujúcej etapy života Ester a Mordochaja. Ester naďalej ostala po boku kráľa a dokonca nadobudla v ríši určitý politický vplyv a právomoc (v. 32). Z Mordochaja sa stal vplyvný muž, dokonca „druhý po kráľovi Ahasvérovi“. Tejto novej etape života pod záštitou panovníka s mnohými výsadami a vplyvom však predchádzal útlak, prekážky a strach z hroziacej smrti. Keď sa Ester stala kráľovnou, určite netušila, čomu bude musieť čeliť. Ani Mordochaj nepočítal s tým, že jeho počínanie a neskláňanie sa pred Hámánom ohrozí celý židovský národ. Aj my robíme veci mnohokrát s dobrým úmyslom. Svoju prácu robíme poctivo a čestne, akoby sme slúžili Pánovi. Na svete však existuje mnoho ľudí, ktorí svoj vplyv nadobúdajú opačným spôsobom, rozličnými podvodmi, krádežami, lobovaním. Keďže poctivá práca nesúhlasí s ich dovtedajšími spôsobmi a presvedčením, snažia sa čestnému a poctivému spôsobu práce vo svojom okolí zabrániť. Aj v našom prostredí sa možno nachádzajú ľudia, ktorým naša poctivá práca nesedí. Budú nám závidieť a našu prácu nám budú znemožňovať rozličnými falošnými ohováraniami, či štvaním nadriadených proti nám. Niečo podobné sa darilo aj Hámánovi, ktorý proti Mordochajovi a Židom poštval mnoho ľudí, aj samotného kráľa. Mordochajova poctivosť a vernosť však bola napokon kráľovsky odmenená a z Mordochaja sa stal vplyvný človek. Hoci možno aj my teraz zažívame mnohé peripetie, Boh raz určite vyvedie pravdu na svetlo. Naša povesť bude pozdvihnutá z prachu a očistená a naša práca bude odmenená.