Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. októbra 2006

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov! V dnešnej dobe sa propaguje mnoho rozličných liečiv, látok podporujúcich imunitu, trávenie alebo metabolizmus, mnoho povzbudivých preparátov k väčšej výkonnosti. A my ich radi kupujeme, pretože sa chceme cítiť dobre. Chceme byť zdraví, silní a vitálni. Rovnakú túžbu mal aj apoštol Jakub. Chcel, aby bratia a sestry, ktorým list adresoval, žili dobrým a zdravým spôsobom života. V poslednej kapitole svojho listu im dáva rozličné napomenutia. Trpí niekto? Raduje sa niekto? Je niekto chorý? Apoštol im dáva rady k tomu, ako takéto situácie v ich životoch a v ich spoločenstve riešiť. Milý brat, milá sestra vymenované problémy ti určite nie sú neznáme. A sú aj mnohé iné, ktorými ty alebo bratia a sestry okolo teba trpia. Sú to mnohé utrpenia psychického charakteru, pochádzajúce z neodpustenia, z hnevu, z ublíženia, zo samoty a mnohé iné. Fyzické ochorenia alebo postihnutia sa netýkajú len starších ľudí, ale aj detí a dospelých. Keď nám na nich záleží a chceme im i celému nášmu spoločenstvu pomôcť, apoštol nám ponúka účinné rady na naše problémy. „Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba.“ (v. 16) Človek často sám nevidí a nevie, čo je jeho problémom a ako z neho von. Preto je veľmi dôležité spoločné zdieľanie a vyznávanie svojich zranení a zlyhaní. K tomu neodmysliteľne patrí modlitba, ktorá zranenému človeku môže priniesť uzdravenie. Je to veľmi dôležité, pretože tu doslovne platí: „Keď trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy.“ (1Kor 12, 26) Ak je medzi nami, v našej blízkosti jeden človek, ktorý sa trápi pre fyzické alebo psychické ochorenie, budeme trpieť my i celé spoločenstvo. Existujú rozličné prenosné choroby, ale hriech je z nich najagresívnejší a šíri sa najrýchlejšie. Preto nezabúdajme seba a svojím blízkym podať účinný liek: vzájomné vyznávanie si hriechov a vzájomnú modlitbu, aby sme sa mohli spoločne radovať a spievať žalmy.