Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. októbra 2006

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju. Iste nám rozochvieva srdce sľub o odkrývaní blízkej budúcnosti. Vzácnejšie však je, čo tu máme zhrnuté o našom drahom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo je hodno vždy znova počuť a neúnavne opakovať pre obnovenie a posilnenie našej viery: On zaiste bol, On určite je, On nepochybne príde! Je verným svedkom Božím a my sa môžeme smelo spoliehať na všetko, čo povedal o Otcovi, o sebe, o Duchu Svätom, o nás. Je silnejší ako smrť, zvrátil jej proces, premohol ju. Jemu podliehajú zemskí králi. Miluje nás a od Jeho lásky nás nič neodlúči. Vytrhol nás zo zatracujúcej moci hriechu a očistil svojou predrahou krvou. Povýšil do najvyššej hodnosti, do služby dieťaťa Božieho. Dnes je z toho všeličo skryté pod časnú biedu, ale naša viera nebude zahanbená. V čo tu a teraz veríme, sa odkryje, keď nastane čas, všetkým očiam. Ježiš Kristus má všetko v moci, od úplného začiatku až do úplného konca. On vládne. Jeho veci napredujú. O je, bol a bude. Pre nás. Pre mňa. Držím sa Ho!