Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. októbra 2006

Ukáž mi svoju slávu! Tu sa začína opisovanie Kristovho boja a siaha po 20. kapitolu. Obsahuje šesť scén. Prvá je o žene odetej do slnka a o drakovi. Ján zo zeme vidí na nebi ženu, obklopenú záplavou svetla. Zrejme patrí k Božiemu svetu a blíži sa k bolestivému pôrodu. Napriek svojej vznešenej nádhere kričí a bedáka. Je obrazom Božieho ľudu (12 hviezd = 12 izraelských kmeňov), z ktorého sa narodí Mesiáš – Vykupiteľ. No zároveň predstavuje aj duchovnú pokračovateľku a následníčku Izraela: cirkev (12 hviezd = 12 apoštolov). Áno, nebeská žena ako budúca matka zobrazuje Izrael a ako žena na úteku zobrazuje cirkev. Čo tu v Písme doslovne nachádzame, nedovoľuje túto ženu stotožňovať s Pannou Máriou, (k čomu sa neskôr mylne uchýlila západná aj východná tradícia). Ryšavý drak odzrkadľuje oheň pekla. Jeho sedem hláv a desať rohov, poukazuje na zlovestnú moc, ktorú nehodno podceniť. Vo všetkom sa snaží kopírovať Boha, ale bez úspechu, nesúrodo. Ťažko si predstaviť sedem hláv s desiatimi rohmi. Že zmietol z neba tretinu hviezd a strhol so sebou časť anjelov, rovnako svedčí o veľkej sile. Chlapec, ktorý zdanlivo nemá nijakú šancu prežiť, predsa drakovi bezpečne uniká a dostáva sa do Božej ríše. A ako píše 2. žalm, železným prútom spravuje zem i jej kráľov. Žena v púšti je aj putujúci Izrael z Egypta, ktorý tam vo vernej Božej opatere prežil i zmocnel, ale aj dnešná cirkev, putujúca púšťou sveta a napriek všetkým nástrahám diabla napredujúca. V nej denne zakúšame i my neuveriteľnú Kristovu víťaziacu silu.