Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. októbra 2006

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Toto je ten boj, ktorý sa odohral medzi archanjelom Michalom (ochrancom Izraela a jeho následníčky: cirkvi) a medzi satanom pred stvorením sveta. Naň sa vzťahuje výrok Pána Ježiša Krista: „Videl som satana, ako blesk padať z neba. (Lk 10, l8) Vzťahuje sa však aj na to, že Pán Ježiš Kristus svojou smrťou a vzkriesením zlomil moc satana: „Teraz bude vyhodené knieža tohto sveta. (J 12,31) Satan pre svoje zlé účinkovanie v raji zaslúžene nesie meno: starý had. – Nedajme sa mýliť: ani náš boj nie je len proti telu a krvi, ale proti neviditeľným mocnostiam zla. Oprime sa o Krista, ktorý ich premohol.