Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. októbra 2006

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Prenasledovanie cirkvi na zemi je následkom toho, že satan bol zvrhnutý z neba. Boh sa však ponáhľa účinne pomôcť svojej cirkvi: dostáva veľké orlie krídla. Prenasledovanie je zobrazené vodou, vychrlenou z úst satana. Keď vidí, že jeho úsilie je márne, stane si na morský breh, akoby čakal posilu. Tento satan - diabol je starý žalobník. Obviňuje ľudí, najmä dietky Božie pred Jeho tvárou. Je to opísané aj v knihe Jóbovej. Ohovára verných a spochybňuje ich vieru a lásku k Bohu. Žiaľ, neraz ich usvedčuje aj z mnohých pokleskov i ťažkých hriechov. Jeho argumenty nemusia byť vždy neodôvodnené. „Kto však bude žalovať na vyvolených Božích?!“ Veď Ježiš Kristus je Tým, kto sa za nás prihovára. Pred nebeským Otcom Jeho slová – podopreté obeťou na kríži - zavážia viac, ako výčitky diabla. Až budeme stáť na Božom súde, nie žalobcovi, ale Kristovi, nášmu Obhajcovi, bude patriť posledné slovo. Tomu, ktorý viac miloval nás než svoj život. Aj my Ho smieme milovať viac ako svoj život.