Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. októbra 2006

Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh! K satanovi vystupuje z mora šelma, ktorá sa podobá leopardovi, medveďovi a levovi. Stelesňuje ich najdesivejšie vlastnosti. Obrazom, známym už z proroctva Daniela, je znázornená jej krutosť a zlovôľa, ktorou ju vystrojil drak. Touto šelmou je Rímska ríša. Je na čele všetkých protibožských síl v prenasledovaní kresťanov. Sedem hláv šelmy je sedem rímskych cisárov – krutovládcov, sedem rímskych pahorkov. Desať rohov je desať barbarských kráľov, ktorí sa poddali Rímu a vazalsky mu slúžia. Rúhavé mená sú tituly: boží syn; pán a boh, spasiteľ, ktoré si rímski cisári sami udeľovali a ktorými si nárokovali svoje božské uctievanie od všetkých. Celá zem sa klania tejto šelme a s obdivom sa pýta: Kto sa môže prirovnať k šelme? Kto by bol ako ona? – v čom je snaha zľahčiť nielen meno archanjela Michala (= kto je ako Boh?), ale meno a osobu samého Boha. Na smrť zbitá a zo smrteľnej rany uzdravená hlava šelmy chce svedčiť o pretromfovaní sily zabitého a vzkrieseného Baránka. O tom, že šelma môže zvíťaziť nad cirkvou a zničiť ju. No trpezlivosť a viera tých, ktorých Baránok svojou krvou zapísal do knihy života, nebude nikdy zahanbená.