Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. októbra 2006

Zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti. Božie žije vo svete, ale jeho život nie je orientovaný a koncentrovaný na svet. Nie je priviazaný k svetu. Oddane pracuje, verne si plní povinnosti svojho povolania, slúži, stavia, seje, aj jabloň vysadí, ale v tom nie je jeho nádej. Čím vážnejšie berie krátkosť svojho života i trvania sveta, tým viac sa sústreďuje na Krista, ktorý je Pánom času. Kresťan je hosťom na svete krátky čas, smeruje ku Kristovi, aby prebýval s Ním, lebo sám Kristus to chce. Nohy, ruky tu, na zemi, hlava, srdce tam, pri Pánovi! Kristus v strede všetkého. Jedine Kristus. – To je aj základ reformácie. Naliehavá, neodkladná, neprenosná úloha. Čas na ňu je skutočne krátky.