Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. októbra 2006

Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Hospodine, a potešil som sa. Kto je vaším vzorom v živote? I s takouto otázkou sa v živote stretávame. Je to známa osobnosť, ktorú poznáme len z médií, či je ním človek, ktorý stojí pri vás? Sú to rodičia, učitelia, priatelia? Stretávame sa neraz s kultom osobnosti. Človek, ktorého ani poriadne nepoznáme, a predsa je našim vzorom. Kult cisára – panovníka, vykresleného v texte, je jasný. V obraze ľudí, ktorí ho uctievajú je zachytená každá veková kategória. Spája ich znamenie na ruke – znamenie neslobody, spútania rúk, Ten, kto sa dá na takú cestu, zostáva zotročený v službe diabla – zlého, zostáva spútaný. Ten, kto vidí Krista pred sebou, dostáva slobodu. Služobníci Baránka sú na správnej ceste, majú znamenie na čele – znamenie múdrosti, správnosti rozhodnutia. Kto je naším vzorom? Pán Ježiš Kristus, víťaz nad smrťou a diablom v akejkoľvek podobe, v ktorej sa v nás môže prejaviť.