Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. októbra 2006

Ó, Hospodine, netrestaj ma vo svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj. Sloboda je pojem v poslednej dobe veľmi často skloňovaný a používaný. Využívame ho pri obhajovaní svojich práv a právd. Sloboda je však veľmi krehké slovo –pojem. Pre mnohých znamená nezávislosť. Sloboda je aj vtom, že si vyberáme z množstva ponúk, ktoré sú nám predkladané. Aj my sme si slobodne vybrali cestu s Hospodinom. Cestu, na ktorej máme slobodu. Táto nás oprávňuje na všetko v medziach zákona. Nielen ľudského, ale i Božieho. Pán Boh nám daroval slobodnú vôľu, môžeme si vybrať. My sme si cestu vybrali. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Nech sám Hospodin pomáha i nám prichádzať pred Jeho tvár a stáť na pevnom základe, ktorým je Kristus.