Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 11. októbra 2006

Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu.

Čítať ďalej: Streda, 11. októbra 2006

Štvrtok, 12. októbra 2006

Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. októbra 2006

Piatok, 13. októbra 2006

Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.

Čítať ďalej: Piatok, 13. októbra 2006

Sobota, 14. októbra 2006

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela.

Čítať ďalej: Sobota, 14. októbra 2006

Nedeľa, 15. októbra 2006

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. októbra 2006

Pondelok, 16. októbra 2006

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. októbra 2006

Utorok, 17. októbra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Čítať ďalej: Utorok, 17. októbra 2006

Streda, 18. októbra 2006

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Streda, 18. októbra 2006

Štvrtok, 19. októbra 2006

„Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili“ – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. októbra 2006

Piatok, 20. októbra 2006

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Čítať ďalej: Piatok, 20. októbra 2006