Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 11. októbra 2006

Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. októbra 2006

Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.

Register to read more...

Piatok, 13. októbra 2006

Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.

Register to read more...

Sobota, 14. októbra 2006

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 15. októbra 2006

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Register to read more...

Pondelok, 16. októbra 2006

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Register to read more...

Utorok, 17. októbra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Streda, 18. októbra 2006

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 19. októbra 2006

„Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili“ – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 20. októbra 2006

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

KALENDÁR