Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 21. októbra 2006

Ja som Hospodin, a nieto viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.

Čítať ďalej: Sobota, 21. októbra 2006

Nedeľa, 22. októbra 2006

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. októbra 2006

Pondelok, 23. októbra 2006

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. októbra 2006

Utorok, 24. októbra 2006

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.

Čítať ďalej: Utorok, 24. októbra 2006

Streda, 25. októbra 2006

Ukáž mi svoju slávu!

Čítať ďalej: Streda, 25. októbra 2006

Štvrtok, 26. októbra 2006

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom!

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. októbra 2006

Piatok, 27. októbra 2006

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.

Čítať ďalej: Piatok, 27. októbra 2006

Sobota, 28. októbra 2006

Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh!

Čítať ďalej: Sobota, 28. októbra 2006

Nedeľa, 29. októbra 2006

Zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. októbra 2006

Pondelok, 30. októbra 2006

Rozpomínam sa na Tvoje odveké súdy, Hospodine, a potešil som sa.

Čítať ďalej: Pondelok, 30. októbra 2006