Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2006

On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Čítať ďalej: Streda, 01. novembra 2006

Štvrtok, 02. novembra 2006

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. novembra 2006

Piatok, 03. novembra 2006

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Čítať ďalej: Piatok, 03. novembra 2006

Sobota, 04. novembra 2006

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Čítať ďalej: Sobota, 04. novembra 2006

Nedeľa, 05. novembra 2006

Chráň ma ako zrenicu oka!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. novembra 2006

Pondelok, 06. novembra 2006

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. novembra 2006

Utorok, 07. novembra 2006

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Čítať ďalej: Utorok, 07. novembra 2006

Streda, 08. novembra 2006

Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah?

Čítať ďalej: Streda, 08. novembra 2006

Štvrtok, 09. novembra 2006

V Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. novembra 2006

Piatok, 10. novembra 2006

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva.

Čítať ďalej: Piatok, 10. novembra 2006