Slovak Czech English German Polish

November

Streda, 01. novembra 2006

On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.

Register to read more...

Štvrtok, 02. novembra 2006

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Register to read more...

Piatok, 03. novembra 2006

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Register to read more...

Sobota, 04. novembra 2006

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Register to read more...

Nedeľa, 05. novembra 2006

Chráň ma ako zrenicu oka!

Register to read more...

Pondelok, 06. novembra 2006

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Utorok, 07. novembra 2006

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

Streda, 08. novembra 2006

Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah?

Register to read more...

Štvrtok, 09. novembra 2006

V Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž.

Register to read more...

Piatok, 10. novembra 2006

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva.

Register to read more...

KALENDÁR