Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. novembra 2006

On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. Veľa diskusií už odznelo na tému, čo nás čaká po živote, čo sa deje vtedy, keď odchádzajú naši blízki z tohto sveta. Keď stojíme v nemom úžase a otrasení zásahom smrti, kde jeden svet objíma druhý. Ako vyzerá čas po smrti... v dnešný deň nám tieto slová znejú intenzívnejšie a naliehavejšie. Čo to znamená zomrieť v Kristovi? Biblia jasne hovorí, že keď otvorím srdce pre vieru v Pána Ježiša Krista, stanem sa súčasťou Božej rodiny. Keď zomriem, zomriem v Kristovi. Zomrieť vo viere v Krista, znamená mať nádej vo večný život. Dovoľte ešte jednu otázku: Komu patríme a kam smerujú naše životné kroky? Ak vidíme pred sebou Ježiša Krista, nebojme sa kráčať v Jeho šľapajach.