Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. novembra 2006

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet. Nevieme ani dňa ani hodiny. Všetko má svoj čas. Život máme žiť podľa toho, že nevieme, kedy príde Pán Ježiš opäť na Zem. On má totižto tú moc – úlohu a tou je súd. Od Syna človeka sa očakáva ako najdôležitejšia úloha súd nad svetom. Otec mu dal plnosť moci – nielen súd nad konkrétnym cirkevným zborom, do ktorého patríme i my, ale tento súd bude úplne nad celou zemou. Ten, kto stojí pri Baránkovi je vyňatý z hnevu, súdu. Pod zemou sa rozumejú všetky národy, jazyky, pokolenia. Na rozdiel od súdov, ktoré vynášal Boh nad zasľúbeným ľudom, je tento absolútnym súdom všetkých. Nikto sa mu nevyhne. Pre nás, pri ktorých stojí Ježiš Kristus – Baránok Boží nie je táto udalosť dôvodom na zastrašenie. Vôbec nie. Práve ona nás upozorňuje na Božiu moc a silu. Tá sa prejaví v celom rozsahu pri poslednom Božom súde.