Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. novembra 2006

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Prejavy radosti majú rôznu podobu. V Biblii sa často stretávame s ľuďmi, ktorí spievajú oslavné piesne. Oslavovanie Pána Boha sa deje aj v dnešnej dobe. Pieseň je úžasný spôsob vyjadrenia radosti. Víťazná pieseň Mojžiša je oslavou Baránka a Jeho konečného víťazstva nad satanom. Ospevujú Boží záujem, pretože Jeho cesty sú správne a spravodlivé. Nielen pre úzky počet vyvolených, ale naopak, pre každého človeka je tu ponuka ísť po týchto spravodlivých cestách. Potrebujeme porozumieť Božej svätosti a požiadavkám. Stojme na Božej strane a budeme sa môcť pridať k ľuďom – národu – ktorí sa Hospodinovi klaňajú.